Glad for søndagsskolepenger

— Vi er glad for at den nye regjeringen har foreslått to millioner i midler til dåpsopplæring. Vi regner med at Kirkerådet vil spille på lag med søndagsskolene i bruken av disse pengene, sier landsstyreleder i Norsk Søndagsskoleforbund, Ludvig Bjerkreim, til KPK. Søndagsskoleforbundet har om lag 6000 søndagsskoler, og er den eneste større organisasjon i landet som arbeider bare blant barn.