Kreativ energimesse

Dersom du kunne velge energiform, ville du valgt solpanel eller vindmøller? Eller ville du rett og slett satset på gass?