Spareplaner i Rogalands Avis

Pilene peker nedover i Rogalands Avis. Avisa må neste år redusere budsjettet med fem prosent. Årsaken er annonsesvikt og kostbar distribusjon