Stramt i Strand

Strandabudsjettet går 2,8 millioner kroner i minus. Rådmann Ina Fjelde vil aller helst at politikerne strammer inn enda mer.