Vil selge lekeplasser

Stier i stedet for sykkelstier og salg av lekeplasser, er to av tiltakene for bedre økonomi i Klepp kommune.