- Målet er mindre tvang

Regjeringen vil ha lov om tvangsbruk mot demente. — Det er naivt å tro at vi blir kvitt tvang, derfor må vi sikre rettssikkerheten til pasienter og pårørende, sier sosialminister Ingjerd Schou (H).