Blir aldri som Røkke

Inger og Sindre Riska bor i Chile der Sindre leder etfiskeoppdrett. De har ikke tatt opp arven etter Røkkestrålmillioner, men trives på en øy mellom rogn og yngel.