Ferjedirektøren stritter imot gassferjer

Jakob Eng og Roald Bergsaker forstår ikke at Vegdirektoratet kan sinei til to store, helt nye gassferjer til Boknafjorden.