Mange med liten erfaring i barnevernet

Unge og uerfarne barnevernsarbeidere må vurdere om barn skal tasfra sine foreldre. På 90-tallet ble det avdekket at tre av ti haddeto år eller mindre erfaring med barnevernssaker.