Øksna Bruk vurderer søksmål

Administrerande direktør i Grieg Seafood, Per Grieg jr., ersjokkert over at Statens dyrehelsetilsyn seier nei til vidarekonsesjon for Øksna Bruk.