Vil kjøpe Serigstad-anlegget

En lokal gruppe har fått hånd om det store anlegget etter Serigstad Jernstøperi i Bryne sentrum.