Nye boliger innen psykiatrien

Totalt 40 millioner kroner vil rådmannen bruke på nye boliger innen psykiatrien i fireårsperioden.