900 henvendelser i uka til servicekontoret

Kommunens nye servicekontor klarer å svare på halvparten av henvendelsene de får.