Rådmann-avgang drar ut

I to måneder har Sola— politikerne forhandlet med rådmann ÅsmundNorheim om en etterlønnsavtale. Avgangen kan koste kommunen eneller to årslønner.