Ein tredel til eldreutbygging

Pengane som Rogaland skal få i tilskot frå Husbanken til eldresatsing, vil berre halda til ein tredel av dei planlagde 1214 plassane i fylket.