Mange ul uten ild

Like før klokken 11 gikk alarmen på Dale asylmottak.