Skal søke med undervannskamera

Det var Alv Tore Liland, 28 år, og Geir Guddal, 38 år, som druknetetter båtvelten på Roskreppfjorden tirsdag. Geirs 36 år gamle bror,Odd Guddal, klarte å klamre seg til hvelvet og ble reddet etter totimer i vannet.