Isachsen gir seg ikke

Hallikanklage: Siv Therese Isachsen akter ikke å betale en halv million kroner til byggmester Willy J. Nilsen, selv om det foreligger en rettskraftig dom om dette.