Finner gull i rennesteinen

Evald og Gerd Høyland gleder seg over alle de hjelper. Og sørgerover de som dør. I dag er Evald 70 år og feirer dagen med guttenepå Varmestuen.