Private barnehager blir billigere enn kommunale

Prisen for å ha barn i private barnehager i Stavanger blir kuttet med minimum 800 kroner fra 1. august.