Verdens første lasteskip med gassdrift

Møkster Shipping i Stavanger og Statoil er i første rekke i utviklingen av gassdrevne lasteskip.