Sommerpåske e' løye

Sommer i påsken — løye fordi det er litt rart, løye fordi det er såkjekt.