Skatt av ekstra tomt

Er tomta di stor nok, kan du måtta betala skatt når du sel eigedommen, sjølv om du sel alt under eitt.