Skulen ferdig 2005

Den nye Klepp ungdomsskule skal vera ferdig til skulestart hausten 2005. Skulen skal byggjast på tomta som kommunen har sikra seg ved Klepphallen. Det er målet som økonomiplanutvalet har sett.