Grønt lys for nye lensmenn

De tre ledige lensmannsstillingene på Jæren utlyses nå trass i politireformen som ved årsskiftet legger opp til større enheter.