Håp for rushus

Politikerne ønsker at tungt rusbelastede kvinner får eget botilbud så spørs det om viljen er like sterk når pengene skal fordeles.