Flere overnattet på hospits

Politikerne vil ha færre stavangerfolk boende på hospits. Men tallet på brukere er økende.