Innvandrere minst engasjert

Dersom vi skiller ut jentene for seg, er utslagene enda større.Mens 72 prosent av Stavanger-jenter med norsk bakgrunn er engasjerti organiserte fritidsaktiviteter, klarer de samme foreningene oglagene bare å få med seg 40 prosent av jentene med ikke-vestligbakgrunn.