32 millioner i minus etter tre måneder

Folk i Stavanger har første kvartal betalt inn langt mindre i skatt enn forventet. — Alvorlig nok, sier rådmann Ole Hetland.