- Ikke hyggelig å bli kalt løgner

Egersund-politikerne har fått en granskningsrapport på bordet som slakter rådmannen og til dels politikerne.