Valgforsker Aarebrot sjokkert over lokalvalget

Om internasjonale regler for demokratiske valg var blitt fulgt, ville kommune— og fylkestingsvalget i Norge ha blitt underkjent, mener valgforsker Frank Aarebrot.