Vil få folk til å tenke nytt

Forfatter Solveig Aareskjold inviterer nå til et samtaleforum som kan gi deg og meg nye impulser.