Grovere krim blant barn

Stadig flere barn blir kriminelle. I Stavanger begår de mindreårige også stadig grovere lovbrudd.