Kommunale sjefer på kollisjonskurs

Byplansjefen vil utsette behandlingen av havne— planen til utviklingen av sentrum er klargjort i ny kommuneplan. Havnesjefen protesterer.