Mindre nasking

Handelsstanden, politiet og konfliktrådet betegner Aksjon butikktyveri som en suksess.