Tabu under press

Innspill fra ekspertene er deler av årsaken til at de presseetiske reglene ble endret for fem år siden.