• Heidi Hjorteland

Pris til Ungkarsgeneralen frå Suldal

Næringslivet sin Skattkammerpris for 2008 er tildelt Kjetil Nærheim, initiativtakaren til Ungkarsfestivalen i Suldal, som i år blir arrangert for 13. gongen.