Ikkje spor etter jerveyngling

Det er konklusjonen til Statens naturoppsyn (SNO) som i vinter har følgd nøye med på jerven sine bevegelsar i Setesdal-Ryfylkeheiane.