• Kristian Jacobsen

– Vi må ta et oppgjør med grådighetskulturen

Kulturminister Trond Giske tok et oppgjør både med grådighetskultur og fremmedfrykt i sin 1. mai-tale i Stavanger, Sandnes og på Bryne.