Eksemplarisk russ!

Politiet kontrollerte 275 russebiler, fant ingen feil!