Divisjonsdirektør ved Kirurgisk divisjon

Inger Cathrine Bryne (45) er tilsatt som ny direktør ved Kirurgisk divisjon. Hun har omfattende ledererfaring fra spesialisthelsetjenesten.