• Cato Ræge og familien ønsker å bygge et nøkternt jærhus på denne tomta på Ølberg. Det har fått naboer til å se rødt, kommunen til å snu og fylkesmannen til å ville verne jordbruket. Anders Minge

– Politikerne har støttet Ræge hele tiden

Varaordføreren i Sola kommune mener Cato Ræges sak viser hvor tungt og kostbart det kan være å bli utsatt for det norske byråkratiet.