• Politiet tek beslag i alt frå kuler til datamaskiner. Pål Christensen

Sjå kva politiet beslaglegg

I tillegg til tjuvgods som verktøy og mobiltelefonar, beslaglegg politiet jamleg knivar og våpenkopiar frå kjeltringar i Stavanger.