• Eddi Eidsvåg vil hjelpe og motivere skoleleie jenter til å «Stå i det». Kurset begynner i august. Kristian Jacobsen

Eidsvåg vil hjelpe «jentepøbler»