• Anders Minge

Dommer glemte seg ut

Rettssaken skulle bare avsluttes med prosedyrer. Så viste det seg at fagdommeren hadde dømt i samme sak i fjor.