Reddet i siste sekund

Mannen sendte ut mayday-signal da båten begynte å ta inn vann. Akkurat da han ble heist opp av redningshelikopteret, gikk båten til bunns.