• Fredrik Refvem

Butt-saken utsatt på ubestemt tid

Tiltalte Mirza Ghulam Hussain (58) blir kanskje aldri frisk nok til ankesaken.