Få saker om passiv røyking ute

Skjenkekontrollen i Stavanger sjekker om utestedenes uteområder følger røykelovens bestemmelser. I tillegg reagerer helsesjefen etter tips.