• Åsmund Ådnøy

Å-en og a-en og navn i staden

Skal Sandnes driste seg til å velge å-endelser i nye stedsnavn?