Teknologiprosjekt videreføres i Stavangerskolene

Prosjektet «What a mess» (WAM), som skal stimulere til nytenkning og kreativitet i Stavangerskolene, blir permanent.